Vanwege de situatie met het caronavirus is de cursus en rondleiding verplaatst naar september 2020.

In juni zullen wij de nieuwe data bekend maken.


'OP WEG NAAR EEN EERLIJKE EN VRIJE SAMENLEVING'

Cursus: ‘Associatieve economie - visie en praktijk’

en Openbare rondleiding in Nijmegen

Cursus: o.l.v. Mia Stockman en Luuk Humblet 

 

Wij, van Wegwijzer Antroposofie, kijken heel tevreden terug op de middag van 12 januari

met John Hogevorst, Luuk Humblet en Ruud Janse,

waarin zij hun visie met ons deelden over ‘Een andere kijk op economie’.

Een economie die gebaseerd is op samenwerken ipv concurrentie.

We hebben in onze wereld nog vele stappen te zetten voordat we daar zijn aangekomen.

Maar wie weet ...

 

Wie bekend is met het Kerstspel van de Vrije School, herinnert zich ongetwijfeld Crispyn, de oude herder, die vraagt: “Hoe veer ist wel?”, waarop Gallus antwoordt: “Tot gh’ er bent”.

 

Laten we daarom geen stappen tellen, maar samen met goede moed op weg gaan.

 

Om tot ‘Een economie van samenwerkende mensen' te komen,

hebben we Mia Stockman en Luuk Humblet uit Gent, België gevraagd hun inzichten met ons te komen delen.

Deze twee mensen hebben zich hier al 40 jaar mee verbonden en organiseren vele lezingen en cursussen.

Ze zijn bereid om de cursus ook in Nijmegen te komen geven.

 

De cursus bestaat uit twee blokken van drie aaneengesloten avonden.

Tussen het eerste en tweede blok zit een maand.

Dat geeft de mogelijkheid om drie avonden intensief met elkaar te werken, 

daarna de stof een maand te laten rusten en mee rond te lopen, om vervolgens in de tweede reeks 

tot een verdieping te komen.

 

De eerste reeks stond gepland op 22, 23 en 24 maart.

Maar is verplaatst naar 29, 30 en 31 maart.

De tweede reeks vindt plaats op: 26, 27 en 28 april.

 

Er hebben zich inmiddels acht mensen aangemeld voor de cursus.

Bij minimaal 10 mensen kan de cursus doorgaan. Daar gaan we voor.

 

Locatie: Vrijeschool De Meander, Celebesstraat 12, Nijmegen

Tijd: 18.30 - 22.00 uur

Deelnemerskosten: € 100,- (voor de hele cursus van 6 avonden)

 

Openbare rondleiding

Ook organiseert Luuk op zondagmiddag 26 april 2020 om 14:00 uur een bij het onderwerp van de cursus aansluitende openbare rondleiding door historisch Nijmegen. Deze kan dus ook los van de cursus gevolgd worden. Waar de rondleiding van start gaat, wordt nog bekend gemaakt.

kosten € 7,50

deelnemers die ook aan de cursus deelnemen betalen € 5,-

 

Inhoud van de zes bijeenkomsten           

De cursus bestaat uit twee blokken van drie bijeenkomsten.                                                                              Per bijeenkomst wordt zoveel mogelijk één thema belicht en uitgediept, zowel vanuit de achtergronden als vanuit een winkelpraktijk.

Een greep uit de te behandelen thema’s:

  • de rol en de plaats van de economie in de samenleving
  • de Sociale Hoofdwet als basisprincipe voor een gezonde economie
  • de noodzaak van associaties om in de economie evenwicht te scheppen
  • concurrentie of samenwerking - broederstrijd of broederschap?
  • de drie geldkwaliteiten en hun toepassing in de praktijk
  • de rol en de taak van de consumenten in een eigentijdse economie
  • inkomensvorming en prijsvorming
  • naar een harmonische relatie tussen landbouw en economie
  • wordt economie een wegwijzer naar wereldvrede?

 

Voor wie?    Voor iedereen!

Omdat wij mensen allemaal zelf deel uitmaken van de economie, kan eenieder baat hebben bij een heldere visie. Hoe meer mensen willen meedenken over en meewerken aan een nieuwe, efficiënte en menswaardige vorm van handel en economie, hoe beter dat is voor ons allemaal.                                                                                 Er is geen specifieke voorkennis nodig op het gebied van economie.

Overmaking: NL76 TRIO 0379 5777 12  t.n.v. PWM van Dongen,                                                                 o.v.v. cursus ‘associatieve economie’

 

Inschrijving: uiterlijk één week vóór de eerste cursusbijeenkomst via                         wegwijzerantroposofie@ziggo.nl  of tel 024 344 18 56

Een reeks kan doorgaan met minimaal tien deelnemers.
Om 
praktische redenen is het maximum aantal deelnemers beperkt tot twaalf.

 

Mia Stockman en Luuk Humblet 

hebben tweeënveertig jaar ervaring als winkeliers in De Blauwe Bloem. In deze Gentse natuurwinkel in België werken zij inmiddels al dertig jaar op basis van de associatieve economie en zij hebben zich ook steeds meer in de achtergron-den en diverse aspecten daarvan verdiept.                                                  

In 2006 richtten zij de Vereniging voor Associatieve Economie op.
Meer info op of www.ae-vereniging.org of www.de-blauwe-bloem.org