Kunstzinnige Therapie

 

Als Kunstzinnig Therapeut Beeldend geeft Femke Klein al 11 jaar individuele therapie aan kinderen en volwassenen in haar praktijk in Nijmegen. Een doktersverwijzing is niet noodzakelijk en de therapie wordt vanuit de aanvullende verzekering deels vergoed. 

 

Kinderen (vanaf 6 jaar) zijn welkom wanneer zij bijvoorbeeld last hebben van buikpijn, hoofdpijn, spanning, verdriet of angsten. Kinderen komen soms bij mij na een scheiding, een ingrijpende gebeurtenis, of voor wat extra steun wanneer een naaste ernstig ziek is. Ook help ik kinderen die AD(H)D of dyslexie hebben, die autistische trekken of een ASS diagnose hebben, of die hoogbegaafd zijn en zich onbegrepen voelen of vastlopen. 

 

Geregeld vragen ouders ook hulp voor hun zoon of dochter wanneer er andere kinderen in het gezin zijn met een extra hulpvraag, waardoor dit kind minder aandacht krijgt, of hier moeite mee heeft. Veelal komen kinderen in de laatste klas van de basisschool, of de eerste klas van de middelbare school, omdat ouders zien dat hun kind moeite heeft zijn gevoelens te ervaren, onder woorden te brengen of te uiten, of omdat ze hun kind weerbaarder willen maken. 

 

Volwassenen zijn welkom met alle mogelijke levensvragen, lichamelijke en psychische klachten en problemen. Ik zie veel studenten met vragen die te maken hebben met onzekerheid, angsten, faalangst, sociale vaardigheden, hoe je leven vorm te geven en hoe om te gaan met studiestress. Veel volwassenen komen bij mij met problemen op het gebied van stress, burn-out en/of depressie, of met zingevingsvragen rond de midlifecrisis, of rond de pensioenleeftijd. Wanneer je bijvoorbeeld herstellende bent na kanker, kan kunstzinnige therapie bijdragen aan het verwerken van je ervaringen en het versterken van je vitaliteit. 

 

Wanneer je merkt dat je alles nog wel kunt doen qua werk en/of gezin, maar dat het je steeds zwaarder valt, of dat je er steeds minder plezier in ervaart, is het raadzaam je hierbij te laten helpen. In individuele gesprekken verkennen we de situatie en bekijken we de vooruitgang. In de kunstzinnige oefeningen kun je emoties ervaren en werken aan de gestelde doelen. De wekelijkse huiswerkoefeningen helpen je om concreet de gewoonten in je dagelijks leven te veranderen en het geleerde in praktijk te brengen, zodat je echt iets aan hebt. 

 

Aanbod: Naast individuele therapiesessies, biedt Femke Klein ook therapiegroepen voor jongeren met psychische problemen (voortgezet onderwijs), intensieve individuele therapieweken voor volwassenen, een kunstatelier voor ouderengroepen binnen zorginstellingen, en enkele (kunstzinnige en/of inhoudelijke) cursussen per jaar. 

 

Kijk voor alle informatie op www.therapieweek.nl en neem contact op via therapieweek@outlook.com, of via 024-8480319 om te kijken waar ik je mee kan helpen.