Voortbouwend op de cursus van Luuk en Mia van De Blauwe Bloem uit Gent, België,
hebben we, in samenspraak met Ontmoetingcentrum Enkidoe in Zutphen, onderstaande
initiatieven georganiseerd.

'Bouwen aan een Betere Toekomst'

Sociale driegeleding: een voorproefje!

Inleiding door John Hogervorst

zaterdag 4 september

Sociale driegeleding gaat over een samenleving waarin ieder mens:

zich in vrijheid kan ontwikkelen
in gelijkheid kan meedoen aan het vormen van wetten en regels, rechten en plichten
in broeder(zuster)schap kan samenwerken aan het scheppen en verdelen van welvaart
Op 18 september van 11.00-15.30 begint de Basiscursus sociale driegeleding, en of je die cursus wilt doen of niet:                                                         op 4 september ben je welkom voor een voorproefje.

Vanaf 10.30 is de deur geopend.

John Hogervorst houdt een inleiding over sociale driegeleding, vervolgens is er gelegenheid voor vragen en gesprek.

 

Aanmelding per mail.

Kosten: vrijwillige bijdrage

zaterdag 4 september 13:00 - 15:00 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe

Oudewand 13, Zutphen

aanmelden en info: info@enkidoe.nl

06 5140 9155

www.enkidoe.nl

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Basiscursus Sociale Driegeleding

door John Hogervorst

vanaf zaterdag 18 september

van 11.00 tot 15.30 uur


Sociale driegeleding is de kale term waarmee een samenleving wordt bedoeld die recht doet aan ieder mens.                                                                Die samenleving is geen werkelijkheid, maar leeft als een potentie die waargemaakt kan worden wanneer                                                        voldoende mensen zich daarvoor inzetten.
In de Basiscursus sociale driegeleding gaan we die potentie aan het licht brengen.


Dat kan ons de inspiratie geven om actief te werken aan een samenleving waarin ieder mens
- zich in vrijheid kan ontwikkelen;
- in gelijkheid kan meedoen aan het vormen van wetten en regels, rechten en plichten;
- in broeder(zuster)schap kan samenwerken aan het scheppen en verdelen van welvaart.


Want dat is de samenleving die in potentie en als kiem leeft, en door ons waar gemaakt kan worden.

In de basiscursus komt onder meer aan bod:
- vrijheid, gelijkheid en broederschap op hun eigen plaats
- werk (arbeid) als brug tussen individu en gemeenschap
- de aarde (grond) is niet te koop (en de geest ook niet)
- we maken de economie gezond
- de geldkringloop: wat je (niet) met geld kunt doen.

 

Data: 18 september / 2, 16 en 30 oktober, 13 november

van 11.00 tot 15.30 uur

Kosten: € 125,00

(incl. koffie/thee, zelf brood meenemen)

John Hogervorst is o.m. actief als ondernemer (zijn bedrijf werkt op basis van de principes van de sociale driegeleding),                                      redacteur van Driegonaal (tijdschrift voor sociale driegeleding) en geeft voordrachten en cursussen over sociale driegeleding.

Ontmoetingscentrum Enkidoe Oudewand 13, 7201 LJ Zutphen

aanmelden en info: info@enkidoe.nl

www.enkidoe.nl