De activiteiten die je onder deze noemer 'Activiteiten Agenda Wegwijzer' vindt,
zijn georganiseerd door de werkgroep.