De werkgroep Wegwijzer is verbonden met de Ledengroep Nijmegen en Omstreken  en met de Antroposofische Vereniging Nederland.

 

Ledengroep Nijmegen en Omstreken

In Nijmegen bestaat de mogelijkheid om in de ’Ledengroep Nijmegen en Omstreken’ antroposofische inhouden te bestuderen, erover met elkaar in gesprek te gaan en ze samen te doordenken en te beleven. Deze inhouden zijn voornamelijk gebaseerd op de resultaten van Rudolf Steiners onderzoek, die hij ter beschikking heeft gesteld aan iedereen die ermee wil werken en ze wil gebruiken als inspiratiebron voor het omgaan met de thema’s van deze tijd.

De ledengroep komt om de week bijeen op maandagavond van 20.00 – 21.30 uur in de bovenzaal van Hypericon, Berg en Dalseweg 83, Nijmegen. Voor alle vragen en inlichtingen kun je bellen of mailen naar:   Willem Hurkens,  tel: 06 – 57515232, w.hurkens@outlook.com of José Schütt,  jap.schutt@gmail.com

 

Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN)

De ledengroep Nijmegen is onderdeel van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN).
Er zijn in Nederland ongeveer 50 plaatselijke ledengroepen. Daarnaast zijn er speciale jongeren-groepen en 20 antroposofische studie- en informatiecentra. Ook zijn er landelijke themagroepen en groepen die zich bezighou-den met de jaarfeesten, zoals St. Jan en St. Michaël. 

Voor verdere en actuele informatie over bijeenkomsten, cursussen, thema-groepen, uitvoeringen kun je terecht op: www.antroposofischevereniging.nl 

voor de gids voor antroposofie in Nederland en België, op: www.antrovista.nl

 

Beleef hoe ieder vanuit zijn eigenheid antroposofie

handen en voeten geeft!

 ...Opdat goed worde wat wij uit harten gronden…