'OP WEG NAAR EEN EERLIJKE EN VRIJE SAMENLEVING'

Cursus: ‘Associatieve economie - visie en praktijk’

en Openbare rondleiding in Nijmegen

Cursus: o.l.v. Mia Stockman en Luuk Humblet 

 

Om tot ‘Een economie van samenwerkende mensen' te komen,

hebben we Mia Stockman en Luuk Humblet uit Gent, België gevraagd hun inzichten en ervaringen op het gebied van associatieve economie met ons te komen delen.

Zij zijn al meer dan 40 jaar bij het onderwerp betrokken en organiseren vele lezingen en cursussen.

 

De cursus bestaat uit twee blokken van drie aaneengesloten avonden.

Tussen het eerste en tweede blok zit een maand.

Dat geeft de mogelijkheid om drie avonden intensief met elkaar te werken, 

daarna de stof te laten rusten, om vervolgens in de tweede reeks tot een verdieping te komen.

 

De eerste reeks: 6, 7 en 8 september 2020

De tweede reeks: 4, 5 en 6 oktober 2020

 

Locatie: Vrijeschool De Meander, Celebesstraat 12, Nijmegen

Tijd: 18.30 - 22.00 uur

Deelnemerskosten: € 100,- (voor de hele cursus van 6 avonden)

 

Openbare rondleiding

Ook organiseert Luuk, aansluitend op het onderwerp van de cursus, op zondagmiddag 4 oktober 2020 een openbare rondleiding door historisch Nijmegen. Deze kan dus ook los van de cursus gevolgd worden. Waar de rondleiding van start gaat, wordt nog bekend gemaakt.

kosten € 7,50

deelnemers die ook aan de cursus deelnemen betalen € 5,-

tijd:14.00uur                                                                                                                (zie aankondiging onder kopje 'Activiteiten Agenda Wegwijzer' > 'Rondleiding historisch Nijmegen')

 

Inhoud van de zes bijeenkomsten           

De cursus bestaat uit twee blokken van drie bijeenkomsten.                                             Per bijeenkomst wordt zoveel mogelijk één thema belicht en uitgediept, zowel vanuit de achtergronden als vanuit een winkelpraktijk.

Een greep uit de te behandelen thema’s:

  • de rol en de plaats van de economie in de samenleving
  • de Sociale Hoofdwet als basisprincipe voor een gezonde economie
  • de noodzaak van associaties om in de economie evenwicht te scheppen
  • concurrentie of samenwerking - broederstrijd of broederschap?
  • de drie geldkwaliteiten en hun toepassing in de praktijk
  • de rol en de taak van de consumenten in een eigentijdse economie
  • inkomensvorming en prijsvorming
  • naar een harmonische relatie tussen landbouw en economie
  • wordt economie een wegwijzer naar wereldvrede?

 

Voor wie?    Voor iedereen!

Omdat wij mensen allemaal zelf deel uitmaken van de economie, kan eenieder baat hebben bij een heldere visie. Hoe meer mensen willen meedenken over en meewerken aan een nieuwe, efficiënte en menswaardige vorm van handel en economie, hoe beter dat is voor ons allemaal.                                                                                                  Er is geen specifieke voorkennis nodig op het gebied van economie.

Overmaking: NL76 TRIO 0379 5777 12  t.n.v. PWM van Dongen,                                                                 o.v.v. cursus ‘associatieve economie’

 

Inschrijving: wegwijzerantroposofie@ziggo.nl  of tel 024 344 18 56

Een reeks kan doorgaan met minimaal tien deelnemers.
Om 
praktische redenen is het maximum aantal deelnemers beperkt tot twaalf.

 

Mia Stockman en Luuk Humblet 

hebben tweeënveertig jaar ervaring als winkeliers in De Blauwe Bloem. In deze Gentse natuurwinkel in België werkten zij inmiddels al meer dan dertig jaar op basis van de associatieve economie en zij hebben zich ook steeds meer in de achtergron-den en diverse aspecten daarvan verdiept.                                                  

In 2006 richtten zij de Vereniging voor Associatieve Economie op.
Meer info op of www.ae-vereniging.org of www.de-blauwe-bloem.org