Terugblik op de 2e reeks

Nadat we ons in het eerste blok hebben beziggehouden met Karel de Grote, de grondlegger van het onderwijs in Europa, hebben we in het tweede blok van ‘De verborgen geschiedenis van het Graalchristendom’ gekeken naar de bijzondere betekenis van de Odiliënberg in de Vogezen. Jac koos er bewust voor om het eerste blok te wijden aan Karel de Grote en de pedagogische impuls van de hofschool te Aken om aan te kunnen sluiten bij het honderdjarige bestaan van de vrijescholen in 2019. In het tweede blok plaatste hij de Odiliënberg centraal, in vroegere tijd de Hohenburg geheten. Deze berg was vóór Odilia´s tijd al een gewijde plaats waar het Keltische Christendom beoefend werd. Odilia (660-720), is de blindgeboren dochter van Etticho, een man die bekend stond om zijn wreedheid. In de stamboom van Etticho kan er een directe lijn worden doorgetrokken naar Karel de Grote. Odilia werd door haar vader verstoten omdat zij niet beantwoordde aan zijn verwachtingen, omdat ze blind was en geen jongen was. Haar moeder zorgde er heimelijk voor dat zij kon opgroeien in een boerenfamilie en ze ontwikkelde zich hierdoor heel puur. Op haar twaalfde werd ze naar een klooster gebracht. Daar werd zij gedoopt en kreeg door de rituele zalving van haar ogen haar zicht terug. Odilia besloot haar leven aan God te wijden, maar haar vader wilde haar weer in genade aannemen en naar de gewoonten van die tijd uithuwelijken om zijn dynastie te verstevigen. Odilia kon hier niet in meegaan vanwege haar belofte haar leven aan Christus te wijden. Ze vluchtte weg van het hof van haar vader. Vervolgens stichtte ze een klooster en aan de voet daarvan werd een gasthuis voor de verzorging van zieke en blinde mensen gebouwd, waar men verzorgd en genezen werd met de kruiden die in de kloostertuin verbouwd werden. Odilia stichtte zodoende het eerste ziekenhuis in Europa. Hiermee emancipeerde ze zich van de rol die haar als edelvrouw was toebedacht en voegde iets toe aan de wereld wat er nog niet was: zij koos voor geestelijke liefde en verbond deze met de geneeskunst. De plaats waar het klooster gesticht werd is later naar haar vernoemd.

 

Ook nu nog kan de bijzondere sfeer van de Odiliënberg beleefd worden. Er liggen verbanden naar de antroposo-fische geneeskundige impuls, die doorwerkte vanuit de Odiliënberg. Er liggen ook verbindingen met het Parcival-epos en de Arthurlegende. In een van de volgende blokken zal daarop ingegaan worden.

 

Reis naar Odiliënberg vanuit Enkidoe

Als een volgende stap in dit proces wil Jac van 1 tot 4 mei een reis naar Odiliënberg organiseren voor wie geïnteresseerd is in deze bijzondere plek. Het geven van cursussen, het schrijven van een boek en het organiseren van reizen vormen voor Jac een drieslag. Het boek met de titel: ´De christelijke impuls van Odilia en de invloed op Europa´, zal op 18 april in ontmoetingscentrum Enkidoe in Zutphen feestelijk gepresenteerd worden.

De reis naar de Odiliaberg is ook toegankelijk voor mensen die niet aan de cursus hebben deelgenomen. In het werkboek wordt allerlei informatie gegeven en er is ruimte in het boek voor toevoeging van eigen ervaringen, tekeningen en schilderingen.
Voor meer informatie hierover en voor verdere initiatieven in verband met deze reis,
zie:https://www.enkidoe.nl/enkidoe-agenda-1-9.html bij 8 maart 2020

 

Het derde blok van deze cursus vindt plaats op: zaterdag 28 maart, 4 en 11 april.

In dit blok gaan we ons bezighouden met Godfried van Bouillon, de impulsator van de eerste kruistocht, en met Mathilde van Toscane, de financierster van deze kruistocht.
Daarnaast komt de bouw van de gotische kathedraal van Chartres aan bod, met de ontwikkeling van de school van Chartres en het belang van de Zeven Vrije Kunsten. We gaan het ook hebben over de stichting van de orde van de Tempeliers en over de Tempelierenimpuls in relatie tot de sociale driegeleding.