‘De toekomst van een menselijke samenleving’

Een voordracht van Harrie Salman

zaterdag 11 september

 

testen - mondkapjes - afstand houden - angst - onzekerheid -
vaccinaties - controle - lockdown - quarantaine - sociale verdeeldheid

 

Waartoe dient het? Waartoe leidt het?

 

Het Wereld Economisch Forum heeft een duidelijk doel voor ogen: het stichten van een ‘surveillance kapitalisme’
oftewel een technocratische tirannie.
Gecentraliseerde controle in handen van een technocratische elite.
Het is een topdown globalisme, maar geeft de illusie van lokaal.

 

Dit biedt de vermogenden van deze wereld de gelegenheid hun rijkdommen veilig te stellen, de nieuwste technieken,
onder de noemer ‘Duurzame Ontwikkeling’, in de markt te zetten, economische groei te garanderen en
de wereldbewoners in een ‘system of control’ onder te brengen met als prijskaartje het inleveren van autonomie en vrijheid.

 

Een technocratisch systeem is leeg, koud, kil, afstandelijk, passief, werkt als een automaat en geeft geen voeding.
De samenleving wordt daarin gezien als een machine en de techniek als het middel om die samenleving te laten
functioneren. Ook de mens wordt gezien als een machine, zonder ziel, zonder geest.

 

Wat is een menselijke samenleving?
Een menselijke samenleving vraagt om leven scheppende inzichten.
Inzichten vanuit de sociale wetenschap.

 

Deze corona crisis moest iets aan het licht brengen. We hebben een eenheidsstaat, waarin het rechtsleven,
geestesleven en economisch leven volledig verstrengeld zijn met elkaar. Alle macht gaat daar vanuit en
het levende organisme van de samenleving kan niet reageren.
Deze crisis is een kans. Een kans om de zieke patiënt te helen.

 

‘Mijn Ik ligt klagend terneer’.
Het transhumanisme wil de menselijke ziel en geest uitdoven.
Welke inzichten kunnen de ziel en de geest opwekken?
Hoe kan je, als mens in deze tijd, in je IK-kracht komen?
Op welke grond kun je gaan staan?

 

Datum: zaterdag 11 september, van 14.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Karel de Grote College, Wilhelminasingel 13, Nijmegen
Kosten: € 10,-
Aanmelden noodzakelijk:

wegwijzerantroposofie@ziggo.nl