inspiratiebronnen


Wil je als ondernemer actief meewerken aan een andere economie?
Zoek je als consument naar een mogelijkheid bij te dragen aan die andere economie?  Kijk waar Sleipnir voor staat en wat wij in beweging willen brengen.
        

www.sleipnir.nl

 


                             www.economytransformers.nl

Zo binnen, zo buiten

Over ons gaat ook over jou. Want we maken samen deel uit van één wereldwijde economie. Het doet er toe hoe we denken en handelen, hoe we produceren, distribueren en consumeren. Dat bepaalt immers hoe we die ene economie verder ontwikkelen, ten goede of ten kwade. Onze Bron is vrij, gelijk & samen, drie behoeftes die ieder mens heeft, die tegelijkertijd als organiserende principes onze samenleving vormen. Zo binnen/zo buiten. Onze stip op de horizon is daarom ook de vrij-gelijk-samenleving.

Onderlinge afstemming

We bieden een broedplaats voor mensen die, net zoals wij zelf, verlangen naar een mens- en Aardewaardige samenleving en daar als zichzelf van binnen naar buiten een bijdrage aan willen leveren. In onze school nemen we de tijd en de ruimte om eerst naar binnen te gaan, om helder te krijgen wie we zijn als mens en als individu, wat we kunnen en wat we willen, om vervolgens onszelf naar buiten toe maatschappelijk tot uitdrukking te brengen in die ene wereldwijde economie, vanuit vrij-gelijk-samen. Zo vormen we al doende, in een continu proces van onderlinge afstemming, de samenleving zoals die nu is om tot een liefdevolle waarin al het leven er mag zijn. Iedereen met een verlangen om met een eigen impuls of onderneming een bijdrage te leveren aan een nieuwe samenleving is welkom bij Economy Transformers. 

 


 

www.mensenvoordeaarde.nl

In verbinding en harmonie leven met de aarde, zorgzaam omgaan met het grote geschenk van deze mooie planeet, dat is een diepe wens van veel mensen.
Maar de recente ontwikkelingen op economisch en technisch gebied lijken eerder de andere kant op te gaan.
Steeds meer mensen zijn daarom op zoek naar nieuwe levensvormen: biologische landbouw, permacultuur, ecodorpen, staatsvrije scholen, alternatieve geneeskunde, broodfondsen — het zijn daadkrachtige antwoorden op gevoelens van onvrede en twijfel bij dat wat we nu vooruitgang noemen.
Stichting Mensen voor de Aarde wil samenwerken met zelfstandige en ondernemende mensen die zulke nieuwe levensvormen in de praktijk brengen.


www.wearestewards.nl

 

Een bedrijf dient zijn eigen missie.                                                                                        Steward-ownership is een ondernemingsvorm waarbij stemrecht (macht) en economisch recht (financiële belangen) van elkaar gescheiden zijn, zodat een onderneming zich optimaal kan richten op haar bestaansreden.