broederschap in het economisch leven


                 Binnen  ons  huidige  kapitalistische  systeem  spreken  we  over  VRIJHEID.                Maar  we  verwarren  het  met  EGOÏSME.  Economie  wordt  dan  'IKKENOMIE'.

          --------------------        --------------------

De huidige economie is het gebied van onbegrensde hebzucht in plaats van samen delen.      Als je handig bent in het toe-eigenen van  GROND - PRODUCTIEMIDDELEN - ARBEID kun je een groot deel van de koek voor jezelf opeisen.  Deze toe-eigening vindt zijn oorsprong in het Romeinse recht, het eigendomsrecht. Dit recht is een inbreuk op het gemeenschappelijk belang.                                                          

Binnen het staatsleven wordt er vervolgens, via ingewikkelde niet te overziene belastingsystemen, nog een beetje rechtgetrokken wat in de kern al volledig uit zijn verband is gerukt. 

 

Het economisch leven heeft, wil het tot verantwoordelijk handelen komen,    BROEDERLIJKHEID / ZUSTERLIJKHEID / SAMEN als leidraad NODIG.  

 

Daarom zegt Rudolf Steiner: "De sociale driegeleding ‘ist eine Notwendigkeit der Zeit’.             Geen ideologie, maar een gezamenlijke opgave, die voortkomt uit de loop der dingen."              Als de samenleving driegeleed is dan kan het eigenbelang niet meer ingrijpen.

 

'EIGENDOM ANDERS'

Het bestaande EIGENDOMSRECHT wordt omgezet in GEBRUIKSRECHT.Gebruiksrecht opent de deuren  om ons in liefde en vertrouwen met elkaar te verbinden. We zijn dan niemands baas - bovenbaas. We zijn niemands 'eigendom'. Ook onze arbeid is van niemand.  We organiseren onszelf 'horizontaal'.  Grond en bedrijven zijn dan ook NIET van de staat maar VAN ZICHZELF.  Ze zijn onverkoopbaar en mogen tijdelijk 'gebruikt' worden door degenen die daarvoor de juiste kwaliteiten hebben. De initiatiefnemer / ondernemer zoekt bij vertrek een opvolger.

'EIGENDOM ANDERS'  betekent  BESTUREN  anders,  GELD  anders,  ORGANISEREN  anders, MARKETING  anders  en  dus  ook  COMMUNICEREN  anders.

 


 

HET ECONOMISCH LEVEN

gaat over de lichamelijke behoeften van de mens.
Over voeding, kleding en onderdak.
Het bestaat uit warenproductie,
warenruil en warenverbruik.                                           BROEDERSCHAP is hier op zijn plaats.

BROEDERSCHAP betekent...  interesse in de ander.

EGOISME betekent....  alles draait om MIJ. Ik gebruik de ander voor mijn doel.