grond


grond als koopwaar


Van wie is de AARDE?
Onze aarde (en haar aardoppervlak) kan gezien worden als geschenk voor de gehele mensheid, dat ons in een ver verleden is gegeven, opdat wij ons allen ervan zouden kunnen voeden.
Zo zijn oude culturen er ook altijd mee omgegaan.
Pas in het Romeinse recht werd het mogelijk dat grond                  privé-eigendom werd.
Dat grond privé-eigendom kan zijn is feitelijk een ‘onwaarheid’;       een leugen die we gezamenlijk in stand houden.
Grond kan geen ‘WAAR’ zijn.
Een ‘WAAR’ is een product dat door menselijke activiteit tot stand is gebracht en bestemd voor gebruik, of consumptie.

GEBRUIKSRECHT
Door het maken van onderscheid tussen EIGENDOMSRECHT  en GEBRUIKSRECHT, wordt het economisch leven bevrijd van de, in de huidige praktijk, nagenoeg onontkoombare dwang (van eigenaren) tot winst(groei). Deze zucht naar winst zorgt ervoor dat producten zelden of nooit ‘de juiste prijs’ hebben.

           boom wordt stoel

aarde

blijft

aarde