BASISINKOMENBASISINKOMENBASISINKOMENBASISINKOMENBASISINKOMENBASISINKOMENBASISINKOMENBASIS


johannes-kopf unsplash

johannes-kopf unsplash


Het invoeren van het BASISINKOMEN, het onvoorwaardelijk BASISINKOMEN, is een terugkerend thema in onze samenleving.                  De achterliggende gedachte daarbij is dat er op deze manier ruimte    ♡♡♡      en beweging       ♒︎♒︎♒︎    kan komen in de vastgeroeste  ☹︎☹︎☹verhoudingen tussen mens   👨‍💼👨‍💼👨‍💼    en werk    🏗🏗🏗,   tussen werkgever  🤵🤵🤵   en werknemer   🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️.   Ruimte ook voor mensen zonder betaald werk   🙎‍♂️🙍‍♀️🙎‍♂️   en met betaald werk  🙋‍♂️🙋‍♀️🙋‍♂️ .     Uberhaupt dat er ruimte kan komen in die vastgelopen economie waarvan steeds meer mensen zichzelf de vraag stellen: "Leven we om te werken, of werken we om te leven?"     🤷‍♂️🤷‍♀️🤷‍♂️                                                                               

 

De vragen die bij mij opkomen zijn:

Gaat er iets wezenlijks veranderen als iedereen een basisinkomen ontvangt?

Worden de machtsverhoudingen tussen werkgever en werknemer daardoor fundamenteel anders?

Worden de werktijden daardoor korter?

Gaan mensen zich dan wél gezien en gewaardeerd voelen?

Gaan mensen dan voortaan huppelend naar hun werk?

En de mensen die zonder werk thuis zitten, voelen die zich dan ineens happy, gewaardeerd omdat ze nu                                                    vrijwilligerswerk kunnen gaan doen?

Ligt het echte probleem niet op een ander vlak?

Wat zou er gebeuren als kapitaal, productiemiddelen, grond 'van zichzelf' worden?

Als ieder mens in een onderneming zijn vaardigheden meebrengt en het bedrijf NOOIT verkocht kan worden                                             waardoor er ook geen waarde uit het bedrijf onttrokken kan worden. 

Wat als ieder van ons niet meer voor een baas hoeft te werken, maar er een horizontale werksfeer is waarin                                           ieder op basis van gelijkheid zijn kwaliteiten, vaardigheden inbrengt?

Wat als de startende ondernemer bij vertrek een geschikte opvolger zoekt en dat die geschikte opvolger geen                                           sommen geld mee hoeft te brengen om het bedrijf voort te kunnen zetten?

Wat als kapitaal - productiemiddelen - grond dienstbaar worden aan de samenleving (niet vanuit de staat)                                                 en ieder mens een rechtvaardig inkomen ontvangt, waarin bepaalde aspecten ter afweging worden meegenomen,                                zoals gezinssamenstelling,   👫 🚶‍♀️ 👨‍👩‍👧  👨‍👩‍👧‍👦    de mate van verantwoordelijkheid etc en waarvan ieder kan voelen:                                       "Ja dit klopt. We doen het met elkaar en voor elkaar. Jij moet leven en ik moet leven. Laten we samenwerken binnen                               de economie en het geld zo rechtvaardig mogelijk verdelen."

Door de oude machtsstructuurverhoudingen er uit te halen en tot gelijke werkrelaties te komen met elkaar, kan de vrije                       initiatiefkracht gaan stromen. Mensen voelen zich niet meer onderaannemer, aangestuurd van bovenaf, maar gezien en gewaardeerd in de vaardigheden die hij/zij meebrengt. Ongeacht welke vaardigheden / kwaliteiten dat zijn.
Elk soort van werk draagt dan bij tot het welslagen van een onderneming: de technische dienst, de boekhouding,
het schoonmaken, de logistiek, etc.

De structuur van het bedrijf is niet meer top-down △△△  maar horizontaal ❍❍❍ georganiseerd. Je staat met elkaar in een cirkel en het product of de dienst staat in het midden. Dat is de bron van het bedrijf en ieder staat daarmee in contact.

Doordat het bedrijf van zichzelf is geworden, stromen de overwinsten niet meer richting aandeelhouders maar gaan deze                  als schenkgeld naar die beroepen die zich bezig houden met ontwikkeling - onderzoek. Uit deze creatieve bron van                                    bijvoorbeeld onderwijs, wetenschap ...   stromen vruchtbare ideeën, zoals efficiëntere machines en andere uitvindingen,                        terug naar het economische leven.

Na verloop van tijd kan een kleinere groep mensen met behulp van technische hulpmiddelen, steeds meer produceren,                 waardoor er kortere werktijden ontstaan en er meer mensen in de gelegenheid zijn om te gaan werken in de beroepen                           uit het geestesleven zoals onderwijs, geneeskundige en maatschappelijke zorg, wetenschap,  rechtspraak, kunst,
levensbeschouwing, media.  Hoe meer mensen hier werkzaam kunnen zijn hoe meer handen om het bed, hoe minder stress.             Ook hier zijn de mensen ❍❍❍  georganiseerd.