dienstbaar - van eigenbelang naar dienstbaar - van eigenbelang naar dienstbaar - van eigenbelang naar


jefferson-sees unsplash

 

Wat betekent het voor het welzijn van een samenleving als productiemiddelen (ondernemingen, machines etc.) niet ge- en verkocht kunnen worden op de markt maar als deze geneutraliseerd worden?                                                            Dat wil zeggen, als een startende ondernemer juridisch een rechtsvorm kiest waarmee de onderneming van zichzelf gemaakt wordt. 

        

Doordat een startende ondernemer een rechtsvorm kiest die het bedrijf van zichzelf maakt:

  • kunnen aandeelhouders geen aanspraak maken op stemrecht;
  • maakt het eigenbelang / zelfverrijking plaats voor het dienstbaar zijn aan de missie / het doel van de onderneming;
  • komt de ondernemer in een gelijkwaardige verhouding te staan met zijn medewerkers;
  • kan het bedrijf niet op de markt verkocht worden waardoor er geen hoge schuld ontstaat dat vervolgens weer opnieuw door de werknemers en consumenten opgebracht moet worden. De waarde blijft binnen het bedrijf;
  • valt de noodzaak van concurreren weg want de opgebrachte winsten worden niet langer opgeëist door aandeelhouders, zij ontvangen een van te voren afgesproken percentage;
  • kunnen medevennoten vrij in en uitstappen en hoeven zichzelf niet in te kopen;
  • komt er geen grote hoeveelheden oneigenlijk geld in omloop;
  • zullen de prijzen in de loop van de tijd meer en meer gaan dalen want er vloeit geen geld weg naar zelfverrijking;
  • kunnen de winsten, die anders naar de aandeelhouders en naar de startende ondernemer gaan (na verkoop),  terugvloeien naar het gebied van de samenleving waar ontwikkeling, innovatie plaatsvind, namelijk het geestesleven