Menselijke geest en kapitaal


De werkzaamheid van de MENSELIJKE GEEST is de bron van het KAPITAAL. En zeker, deze GEEST werkt altijd in de individuele mens. Maar die is ingeweven in geschiedenis - ontwikkeling - cultuur - techniek - infrastructuur - onderwijs - wetenschap - rechtssysteem waaraan ontelbaar veel anderen hebben meegewerkt. Zonder deze 'context' zou de individuele mens, hoe begaafd ook, weinig voor elkaar krijgen - en ZOU ZIJN WERKZAAMHEID NIET TOT KAPITAALSVORMING LEIDEN.   

                                                                                                  

KAPITAAL ontstaat altijd uit het samenvloeien van menselijke prestaties in een gezamenlijk verband (een onderneming). Daar zet ieder zijn vaardigheden in en draagt ieder bij aan winst en overwinst. Wanneer ieder dan een billijk inkomen heeft ontvangen, dient dat wat resteert (de overwinst, het kapitaal) onder het beheer te komen van een kring van deskundigen die samen, plaatsvervangend voor de gemeenschap, bepalen waar dit KAPITAAL, ten behoeve van diezelfde gemeenschap, op een vruchtbare wijze kan worden ingezet: mogelijk kan het worden gebruikt voor nieuwe economische initiatieven, of het kan worden weggeschonken om de ontwikkeling van menselijke vaardigheden (in onderwijs, kunst, wetenschap en ga maar door) mogelijk te maken.

John Hogervorst

'Waar vrijheid begint'

...op een vruchtbare wijze kan worden ingezet...