Rudolf Steiner


Sociale  Driegeleding

Rudolf Steiner ontwikkelde ideeën over de samenleving. Hij deed dat niet vanachter een bureau     maar hij las deze ideeën af aan de mens zelf. De samenleving bestaat uit mensen.                          Daarom was (en is) DE MENS HET UITGANGSPUNT. Wie is de mens, wat is de mens?                         Voor een gezonde samenleving is het noodzakelijk in te zien dat deze bewust moet zijn opgebouwd  vanuit de drie geledingen: politiek, cultuur en economie.                                              Hij zette zich hiermee af tegen de eenheidsstaat (centraal georganiseerde staat) die toen en nu     nog steeds gangbaar is.

Deze gedachten zijn actueler dan ooit om de huidige maatschappelijke problemen oplossingsgericht te benaderen.

 


 

De driegeleding  van het sociale organisme is de praktische uitwerking van de antroposofie.                                    En wat die uitwerking betreft zegt Steiner:  ‘We moeten handelen alsof  de mensen er rijp voor zijn. Niet eerst afwachten tot wij in onze geestelijke  ontwikkeling zover zijn en dan pas handelen. Wij moeten elkaar aanspreken alsof ieder van ons net een maatje groter is dan hij is.

 


 

 

"De politiek moet in alles overwonnen worden, zelfs in de politiek.                                                                                  Alles wat er zich op politiek gebied afspeelt, zou zich in rechtsvormen moeten afspelen, dan pas hebben               we een werkelijke politiek. Dan hebben we een rechtsstaat."
Het oude machtsdenken afleggen en rechtsvormen in het leven brengen die naar ZELFSTURING leiden.


 

"Waar de toekomst naar moet streven is dat de staatsmacht geen verzamelbekken is voor alles wat onder de macht wil kruipen, (was unterkriechen will). Maar dat ze op democratische bodem wordt geplaatst. Het is belangrijk dat op deze staatsgrond datgene tot verwerkelijking komt wat de mondig geworden mens met de andere mondig geworden mens tot stand brengt. Daar hebben we mee te doen. Daar hebben we mee te maken als het gaat om een loutere rechtsstaat."

 


Op een dag hield Rudolf Steiner een voordracht over sociale driegeleding voor het personeel van een grote onderneming in Stuttgart. Na de voordracht nam een van de bedrijfsleiders het woord en sprak met enthousiaste waardering: 'Doctor Steiner, u kunt zulke grootse gedachten ontvouwen die het menselijke samenleven een volledig nieuwe richting bieden omdat u zich al decennialang met de filosofie van de menselijke gemeenschap bezig houdt!"                                                                                                                                                                           Waarop Rudolf Steiner antwoordde: "Nee, dat is niet daarom, beste heer, maar dat is omdat ik vanaf mijn vroegste jeugd heb geleerd zelf mijn schoenen te poetsen."


                                                                       Rudolf Steiner                                                         Het Goetheanum in Dornach