eigendomsrecht kapitaal en grond


eigendomsrecht     versus     gemeenschapsvorming


 

In de nabije toekomst zullen steeds meer mensen hun bedrijf horizontaal gaan organiseren   (in plaats van top down).      Zij richten het eigendomsrecht van het bedrijfskapitaal zo met elkaar in dat de onderneming van zichzelf is en daarmee niet ge- en verkocht kan worden op de markt.    Niet in de nabije toekomst - niet in de verre toekomst.   Gewoon NOOIT.     Elke onderneming die dat besluit neemt wordt een plek voor gemeenschapsvorming.   

dan breekt het licht door  

 

- Tot die tijd zorgt het eigendomsrecht van kapitaal ervoor dat mensen zichzelf  als kostenpost voelen / ervaren en stellen ze zichzelf de vraag:  "Hoe lang mag ik nog kostenpost zijn in het bedrijf? ... totdat ik wegbezuinigd word .."    -