sociale driegeleding


          vrijheid                             gelijkheid                           broederschap

                                                      in het geestesleven                               in het rechtsleven                           in het economisch levenWaarom  is  de  driegeledingsimpuls  zo  belangrijk?

Omdat  die  de  mensheid  uit  haar  geestelijke onbeweeglijkheid  zou  kunnen  verlossen.    Rudolf Steiner


Het  sociale  vraagstuk  is  een  universeel vraagstuk  -  Het  is  een mensheidsaangelegenheid  - 

leefbaarheid  is  het  uitgangspunt  in  plaats    van  maakbaarheid.


 

Daarbij past een radicaal ander uitgangspunt, namelijk dat de maatschappij  geen systeem is, maar een levend organisme.    

Net zoals in ons lichaam de drie grote orgaansystemen           stofwisseling        bloedsomloop          zenuw/zintuigen          

ieder een eigen functie hebben en daarmee autonoom werken, zijn ze  tegelijkertijd dienstbaar aan elkaar

Zo ook zouden we, vanuit de visie van de sociale driegeleding, drie levensgebieden oftewel levensdomeinen weerspiegeld moeten zien in de samenleving met ieder een eigen functie, ten dienste van het geheel. 

Deze drie levensgebieden noemen we: 

De cultuur, ook wel het geestesleven of het spirituele leven;      De politiek, ook wel het rechtsleven of het omgangsleven;        De economie, ook wel het werkleven of het economisch leven.

 


Elk levensdomein is essentieel voor een vitale samenleving.        Wil elk levensgebied zijn bijdrage kunnen leveren,  dan mag het NIET door een ander levensgebied bepaald worden.        Ieder gebied is zelfstandig georganiseerd en heeft een eigen structuur.           Binnen het rechtsleven (democratie) worden hiervoor de juiste afspraken gemaakt.