wegwijzer naar een sociale samenleving

    VRIJHEID                  GELIJKHEID           BROEDERSCHAP

                                                              in het GEESTESLEVEN                         in het RECHTSLEVEN                      in het ECONOMISCH LEVEN

het sociale vraagstuk is een universeel vraagstuk     -    het is een  mensheidsaangelegenheid     -      leefbaarheid is het uitgangspunt,                              in plaats van maakbaarheid


 

Daarbij past een radicaal ander uitgangspunt, namelijk dat de maatschappij  geen systeem is, maar een levend organisme.    

Net zoals in ons lichaam de drie grote orgaansystemen            stofwisseling        bloedsomloop         zenuw/zintuigen          

ieder een eigen functie hebben en daarmee autonoom werken, zijn ze  tegelijkertijd dienstbaar aan elkaar. 

Zo ook zouden we, vanuit de visie van de sociale driegeleding, drie levensgebieden oftewel levensdomeinen weerspiegeld moeten zien in de samenleving met ieder een eigen functie, ten dienste van het geheel. 

Deze drie levensgebieden noemen we: 

De cultuur, ook wel het geestesleven of het spirituele leven;       De politiek, ook wel het rechtsleven of het omgangsleven;        De economie, ook wel het werkleven of het economisch leven.

Elk levensdomein is essentieel voor een vitale samenleving.                                                                        Wil elk levensgebied zijn bijdrage kunnen leveren,  dan mag het NIET door een ander levensgebied bepaald worden. Ieder gebied is zelfstandig georganiseerd en heeft een eigen structuur.                    Binnen het rechtsleven (democratie) worden hiervoor de juiste afspraken gemaakt.