over mij en het waarom van deze website... dan kan het toch niet anders dan dat de mens daar toch ook in moet passen ?!?!


Mijn naam is Els van Dongen.                                                                        Ik ben in 1961 geboren in het dorp Zeeland in Brabant.                           Als boerendochter was ik gewoon altijd veel buiten. Oftewel om te spelen met andere kinderen uit de buurt. In weer en wind. Oftewel ging ik mee met 'onze pap' en onze hond Fokkie op de tractor naar het land.  In de puberteit liep ik vaak, samen met onze hond, door weilanden en landsteegjes te struinen. Ik fantaseerde er dan rijkelijk op los dat ik een wereldreis aan het maken was. Dat gaf me een gevoel van vrijheid, het avontuur tegemoet.  

                                                                                                                      Vanaf 1985 woon ik in een groot dorp, Nijmegen genaamd. Nijmegen met zijn uiterwaarden, de Ooij, het bosrijke gebied rondom Beek, Ubbergen en Berg en Dal. Het glooiende landschap rondom Groesbeek. Het buiten zijn in de natuur, de vogels, de kruiden en planten, het landschap om mij heen, de oude bomen, riep de vraag in mij wakker:  'Als alles zo prachtig op elkaar is afgestemd, de wisselingen van de seizoenen, het bloeien van de planten, de insecten, het oogsten van de gewassen, de winterslaap van de kikkers en de egels......

... dan kan het toch niet anders dan dat de mens daar toch ook in moet passen ?!?!

 

Hoe komt het dan dat de mens zo liefdeloos met de aarde omgaat? Dat we haar uitputten en vergiftigen? En ook onze medebewoners, de dieren ontzielen?  Oorlog voeren met onze medemens? We hebben iets over het hoofd gezien. Wat kan dat zijn? Die vraag heeft mij heel lang bezig gehouden. 

 

Pas toen ik mij ging verdiepen in de sociale driegeleding werd het me duidelijk waaróm de wereld in allerlei opzichten op zijn kop staat en hoe we haar, vanuit diezelfde sociale driegeleding, met de beide benen op de grond kunnen krijgen.   

 

Deze sociale wetenschap, die Rudolf Steiner voor ons zichtbaar heeft gemaakt, ís sociale wijsheid. Het leven op en rond de aarde (de vogels, bloemen, bomen, planeten en sterren, bijen, koeien etc.) wordt 'gedragen' door een natuurlijke ordening. Wijsheid is haar 'bestaansgrond'. Zij kan als het ware niet anders. Wij mensen moeten deze wijsheid met bewustzijn tot leven wekken. Daarvoor zijn wij mens.

 

Zolang we ons laten leiden door onbestemde onderbuikge-voelens, zoals nu nog het geval is, leven we in angst, strijd, wantrouwen, macht, machteloosheid, onrecht etc. Het zijn de vastgeroeste aannames die ons influisteren: "De mens is nu eenmaal slecht. De mens is niet te vertrouwen. De mens denkt alleen maar aan zichzelf."     

 

De inzichten vanuit de sociale driegeleding kunnen de oude verstarde, op hiërarchie gebaseerde ideeën die onze samen-leving nog overheersen en onleefbaar maken, omvormen naar vruchtbare liefdevolle ideeën voor een betere wereld voor alle mensen, wereldwijd. En natuurlijk voor de aarde zelf.                 Op deze site heb ik verscheidene aspecten over de sociale driegeleding uitgewerkt. Ik ben benieuwd wat jij er van vindt. Hopelijk word je net zo enthousiast over de sociale driegeleding als ik.