wegwijzerantroposofie.nl

 

Wegwijzer Antroposofie

Wij, van de werkgroep Wegwijzer Antroposofie, organiseren activiteiten, zoals lezingen, cursussen,

workshops, excursies, met als inspiratiebron de antroposofie.

 

Antroposofie

Antroposofie is een moderne maatschappelijke stroming, geïnspireerd door het werk van Rudolf Steiner.  Hij heeft bijvoorbeeld in 1923 concrete aanzetten gegeven voor een landbouw die volwaardig voedsel verbouwt en werkt aan het vruchtbaar houden van de aarde, zodat een gezonde leefomgeving geschapen wordt voor plant, dier en mens.  Verdere uitwerkingen van de antroposofische ideeën vind    je terug in: vrijeschool-onderwijs, antroposofische  geneeskunst, medicijnen en therapieën, in de sociale driegeleding en in de beeldende kunst en sociale kunst.  Steiner gaf veel aanwijzingen voor een oefenweg die het geestelijke in ieder mens wil verbinden met het geestelijke in de wereld. Het uitgangspunt is dat er, naast de fysieke wereld, waarin wij gewend zijn te leven en waarin wij ons met onze zintuigen oriënteren, nog een andere verborgen wereld is die we oefenend kunnen leren kennen.

 

 

                                                                       Rudolf Steiner                                                                    Het Goetheanum in Dornach