jeremy-bishop, unsplash


gelijkheid in het rechtsleven


Het RECHTSLEVEN  is  de  term  voor  het ' AFSPRAKENGEBIED'  van  de  samenleving.

macht

In de huidige politiek gaat het om machtsstrijd.     -    Wie de meeste stemmen binnenhaalt heeft de meeste macht.    -    Dat is nog het oude hiërarchische denken uit de Romeinse tijd.    -    Wij vinden dat heel gewoon.    -    Maar is het gewoon?    -    Daardoor gaan we voorbij aan waar het om zou moeten gaan namelijk  om                                            

   ................  het welbevinden van alle mensen  .................. 

   ................ het welbevinden van de gemeenschap .................. 

 

Is het nog van deze tijd dat wij ons door politieke partijen laten        be 'stem' men?  -   Wil niet ieder mondig mens meedoen in het gezamenlijk komen tot afspraken?   -  Kunnen we opnieuw kijken naar het politieke staatsleven, en ons de vraag stellen hoe wij, mensen van deze tijd, richting en inhoud willen geven aan onze democratie?   -  Democratie betekent immers                                                      ...........   STEM VAN HET VOLK................

 

"De politiek moet in alles overwonnen worden, zelfs in de politiek.       Alles wat er zich op politiek gebied afspeelt, zou zich in rechtsvormen moeten afspelen, dan pas hebben we een werkelijke politiek. Dan hebben we een rechtsstaat."  Rudolf Steiner

 

Willen we ons met het RECHTSLEVEN gaan bezig houden, dan moeten we het idee van politiek volledig verlaten. Het RECHTSLEVEN gaat over de relatie tussen mensen.

 

De opdracht van het RECHTSLEVEN is het waarborgen van VRIJHEID van het geestesleven en het begrenzen van de economie door de onverkoopbaarheid van ARBEID - GROND - KAPITAAL te verzekeren.

afstemming 

HET RECHTSLEVEN                                                   bestaat uit alle burgers van een samenleving.   In afstemming en overleg komen zij tot het maken van afspraken.
De staat (de politiek) maakt onderdeel uit van het rechtsleven.
GELIJKHEID is hier op zijn plaats.

 

GELIJKHEID betekent dat ieder mens gelijk behandeld wordt.            Dat de ene mens de ander niet kan uitbuiten.

 

Als mens zijn wij gelukkig allemaal verschillend, maar voor de wet hoort ieders stem gelijk te zijn. 

  

De democratie heeft een vrij geestesleven nodig.


Binnen het rechtsleven worden afspraken gemaakt voor het algemeen menselijke, bijvoorbeeld:

➺  recht op vrije meningsuiting

➺  recht op onderwijs (geen plicht)

➺  recht op toegang tot informatie

➺  recht op water

➺  recht op gezondheidszorg

➺  recht op broederlijkheid:                                                                                                                                                                                                                                      rechtsafspraken die er voor zorgen dat er binnen het economisch leven gewerkt kan worden vanuit                                                                                    de grondslag van broederlijkheid / zusterlijkheid,   zodat uitbuiting van mensen niet mogelijk is

 

Datgene wat voor ALLE mensen geldt. GRONDRECHTEN - MENSENRECHTEN

Geen afspraken die betrekking hebben op de individuele ontwikkeling van de mens.

 

Het gaat om GERECHTIGHEID in verhouding tot    ➺  rechten en  ➺  plichten.

GERECHTIGHEID betekent de ander recht doen.