goederen en diensten


julius-yls unspash

bhuwan-bansal unsplash


“In  de  economie  horen  uitsluitend GOEDEREN  en  DIENSTEN  thuis,  die  door menselijke  inspanning  tot  stand  zijn gebracht  en  die  in  behoeften  van  andere mensen  voorzien.”