Grond is een commons: het is van iedereen.                                                                                                                                                  We moeten er samen voor zorgen en iedereen mag meedelen in de baten.                                                          

Damaris Matthijsen

"Wie bang is voor kritiek van anderen,
zal nooit in staat zijn iets waardevols of blijvends
tot stand te brengen.
Weerstand vormt de mensen."
Mahatma Gandhi

“Geef de wereld waarop je werkt
de richting naar het goede, dan
zal het kalme ritme van de tijd
het verder ontwikkelen.”

Schiller

"Sociale driegeleding is de term
waarmee een samenleving wordt bedoeld
die recht doet aan ieder mens.
Die samenleving is geen werkelijkheid,
maar leeft als een potentie
die waargemaakt kan worden wanneer
voldoende mensen zich
daarvoor inzetten."

John Hogervorst

 

De wens om erbij te horen is onze grootste vijand. 

De angst om er bij te horen is hoe de macht werkt.

 

“Als je moet worden overgehaald, onder druk gezet, voorgelogen, gestimuleerd, gedwongen, gepest, sociaal beschaamd, met schuldgevoelens bejegend, bedreigd, gestraft en gecriminaliseerd … Als dit allemaal noodzakelijk wordt geacht om je gehoorzaamheid te verkrijgen – kun je er absoluut zeker van zijn dat wat wordt gepromoot niet in jouw belang is"

Ian Watson