antroposofie:

het uitgangspunt is de samenhang tussen mens, dier, plant, aarde en kosmos. Aandacht voor de gehele mens, voor dierenwelzijn, voor biodiversiteit en voor het levend houden van de aarde staat daarbij centraal.

Deze aandacht komt tot uitdrukking in gezondheidszorg, onderwijs, kinderop-vang, allerlei vormen van therapie, kunst, economie, landbouw en voeding.
In al deze gebieden van het leven geven mensen, geïnspireerd door de antroposofie, vorm aan hun ideeën.

Zo gaat het in de biologisch-dynamische landbouw om het levend en gezond houden van de bodem, als voorwaarde voor vitale voeding. 

In het onderwijs gaat het om de ontwikkeling van een kind tot een vrij mens.