Broederschap in het Economisch leven


                       Binnen ons huidige kapitalistische systeem spreken we over VRIJHEID.   

       Maar we verwarren het met EGOÏSME.

Economie wordt dan 'IKKENOMIE'.

De huidige economie is het gebied van onbegrensde hebzucht in plaats van samen delen.                 Als je handig bent in het toe-eigenen van  GROND - PRODUCTIEMIDDELEN - ARBEID kun je een groot deel van de koek voor jezelf opeisen.  Zo hebben we het momenteel geregeld en we doen alsof het een natuurverschijnsel is, een voldongen feit.                                                                 

 

Binnen het staatsleven wordt er vervolgens, via ingewikkelde niet te overziene belastingsystemen, nog een beetje rechtgetrokken wat al volledig uit zijn verband is gerukt.        

 

Daarom zegt Rudolf Steiner: "De sociale driegeleding ‘ist eine Notwendigkeit der Zeit’.                       Geen ideologie, maar een gezamenlijke opgave, die voortkomt uit de loop der dingen."

                         Als de samenleving driegeleed is dan kan het eigenbelang niet meer ingrijpen.                                                                                                                                       


 

HET ECONOMISCH LEVEN                                                                              gaat over de lichamelijke behoeften van de mens.
Over voeding, kleding en onderdak.
Het bestaat uit warenproductie,
warenruil en warenverbruik.


BROEDERSCHAP is hier op zijn plaats.

 

BROEDERSCHAP betekent...  interesse in de ander.

 

EGOISME betekent....                                                                                      alles draait om MIJ. Ik gebruik de ander voor mijn doel.