Leerkracht en Kind


                         Het belangrijkste waar een leerkracht een kind  in bij kan staan, is  het kind                                                                                   ZIJN WEG TE HELPEN VINDEN NAAR VRIJHEID.                                         VRIJHEID heeft een kind nodig om zich te kunnen blijven ontwikkelen, levenslang.   ✥✥✥   Maar hoe kan een kind een vrij mens worden als de leraar voor de klas niet vrij mag zijn?   ✥✥✥   Niet mag STAAN voor zijn eigen autoriteit?   ✥✥✥   Als er boven de leraar allerlei bepalende autoriteiten zijn?   ✥✥✥   Hoe kan een leraar dan geloofwaardig zijn voor zijn kinderen?                 


de goddelijk - geestelijke wereld

⤓⤓⤓

het Ministerie van Onderwijs

het bestuur van de school

methodes, toetsen en examens

Door al deze 'tussen-factoren' kan de leerkracht niet vanuit zijn/haar bron tot de bron van het kind spreken.

Daarmee krijgt een kind geen erkenning van wie hij/zij in wezen is en wat hij/zij hier op aarde wil komen doen.

Dat proces wordt sterk belemmerd.

 

Kan de leerkracht elke dag weer, nieuwe inspiratie uit de GEEST, uit het GODDELIJKE ontvangen, wat het kind nodig heeft om een vrij bepaald mens te worden, als daar allerlei factoren tussen staan waar de leerkracht zich naar moet richten?

 

Wat zijn deze factoren:

  het Ministerie van Onderwijs

  het bestuur van de school

  methodes

 

Kunnen de meegebrachte talenten en vaardigheden van kinderen werkelijk TOT HUN VOLLE ONTPLOOIING KOMEN, als het kind zich moet inpassen en aanpassen aan voorgeschreven methodes, toetsen en examens van de overheid?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de goddelijk - geestelijke wereld

⇣⇣⇣

De leerkracht is zijn eigen autoriteit, autonoom, zelf-bepaald en staat in verbinding met zijn/haar ziel en met de ziel van het kind. Er staat niets tussen. De GODDELIJK-GEESTELIJKE WERELD is zijn/haar inspiratiebron.