'Op weg naar een samenleving vanuit INSPIRATIE - AFSTEMMING - SAMEN DELEN.      

Twee bijeenkomsten:

Thema eerste bijeenkomst 'Van angst naar vertrouwen'

Ieder van ons groeit op met denkbeelden die een menswaardig samen zijn in de weg staan.                                                                                                         Deze beelden zijn gebaseerd op het oude vijand-denken van angst, strijd en dualisme.
Zij liggen diep verankerd op de bodem van onze ziel.
Hoe kunnen ze plaats maken voor vertrouwen en liefde?

We gaan onderzoeken welke beperkende mensbeelden er in ons leven,
en wat er nodig is om tot een gezond mensbeeld te komen, om de weg vrij te maken naar een gezonde liefhebbende samenleving.

                                         

Thema tweede bijeenkomst 'Van eenheid naar heelheid'

De mensheid is op weg van eenheid naar heelheid. In dit proces worden we door verscheidene culturen geleid:                                                                       van oud-Indië, oud-Perzië, Egypte, Babylonië, Grieks, naar Romeins etc.
We gaan van een dromend gewaar-zijn naar een helder bewustzijn, van onwetend naar verantwoording, van kind naar volwassenheid,                            van eenzaam naar 'een-samen'.
Op welk punt in de tijd staan we nu? Wat is er nodig om alle mensen, wereldwijd, die van het schip gevallen zijn, weer binnenboord te halen?
Welke grote stappen gaan we de komende tijd maken om deze heelwording dichterbij te brengen?                                                                                               De stap van ongezond eigenbelang naar een gezonde gemeenschap.

De bijeenkomsten kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.