thema's uit de workshop


zicht krijgen op een gezonde samenleving in tijden van crisis

Ziekte en dwaling brengen ons in beweging op zoek naar bewustwording.  Ze zijn onze gidsen, onze meesters en dragen een diepe potentie in zich. Ze laten hun LICHT schijnen op deze tijd van sociale chaos en tonen ons dat 'ismen' zoals vrij-kapitalisme, socialisme, communisme etc. niet werken.
Als dat zo is wat kan dan ons uitgangspunt zijn?                                        Kan de MENS ZELF het uitgangspunt zijn?

DE MENS NAAR  LICHAAM - ZIEL - GEEST

Thema's uit de workshop zijn:

  • Welke inzichten kunnen ons op weg helpen naar een gezonde samenleving?
  • Wat is sociale driegeleding?
  • Welke mensbeelden leven er in ieder van ons en in de samenleving en welke invloed gaat daar van uit?
  • Wat is het verschil tussen een eenheidsstaat en een samenleving die georganiseerd wordt vanuit de drie levensgebieden van geestesleven (cultuur), rechtsleven (politiek en staat) en economisch leven?
  • De mens wil vrij zijn, de mens wil als gelijke behandeld worden, de mens verlangt naar broeder- en zusterschap. Hoe kunnen wij deze drie intenties realiseren?