extra informatie


corina-rainer, unsplash


                                                                 Welke inzichten helpen ons op weg naar een samenleving die recht doet aan                                                                  alle aspecten van ons mens zijn en recht doet aan het welzijn van de aarde?


Een ziek mens, die niet alleen met symptoombestrijding bezig wil zijn, gaat op zoek naar een arts die inzichten heeft in lichaam,       ziel en geest en daarbij een warme betrokkenheid bij zijn patiënt.

Zo ook heeft onze samenleving die, net als de mens, een levend sociaal organisme is, artsen nodig met hart en visie. Ieder mens die inzichten  ontwikkelt met betrekking tot het vraagstuk 'Aan welke symptomen lijdt onze samenleving en wat voor vragen roepen deze bij mij op?'  wordt medewerker aan dit genezingsproces.

Enkele symptomen:
❊   Steeds meer kinderen en jonge mensen lopen vast in hun ontwikkeling.  ❊  In de gezondheidszorg zijn protocollen bepalend geworden in plaats van het eigen inzicht.  ❊  Journalisten worden nauwelijks in de gelegenheid gesteld eigen onderzoek te doen.  ❊  Wetenschappers worden betaald door de overheid en het bedrijfsleven die daarmee ook de richting van onderzoek bepalen.
Vraag:
Wat is er nodig om de werkelijk vrije potentie, die in al deze mensen leeft, tot ontplooiing te brengen?

Symptomen:
❊   Burgers voelen zich steeds minder betrokken bij politieke partijen en hun programma's en waar ze betrokken zijn worden ze niet gehoord.
Vragen: Is het nog van deze tijd dat wij ons door politieke partijen laten be 'stem' men? Wil niet ieder mondig mens meedoen in het gezamenlijk komen tot afspraken en wat is daar voor nodig?                                                    

Symptomen:
❊   De kloof tussen arm en rijk is door ons kapitalistisch systeem steeds verder toegenomen.  ❊  Onze prijzenslag berokkent leed aan dier, plant, mens en aarde.  ❊  Multinationals ontwijken belasting.  ❊  Milieuschade wordt niet meegerekend in de prijzen.   
Vragen:
Samen werken binnen de economie doen we al. Kunnen we een volgende stap zetten naar ook samen delen? Kan het eigenbelang en concurrentie plaats  maken voor 'gemeenschap' en 'samenwerken'? Wat houdt 'Eigendom met Elkaar' in en welke gezonde werking gaat daar van uit?