28 september 2024    'HEEL DE SAMENLEVING'        workshop   door Els van Dongen

melissa-kaya unsplash


                                                      op weg naar een samenleving vanuit                                                                                                                                                                                                                             VRIJ          GELIJK          SAMEN

      inspiratie  -  afstemming  -  samen delen


Thema 'Heel de samenleving'

Ieder van ons groeit op met denkbeelden over de mens die een menselijke samenleving in de weg staan. Ze zijn gebaseerd op het oude vijand-denken van angst, strijd en dualisme en staan diep ingeprent in onze collectieve ziel. Het heeft tot gevolg dat we strijd moeten voeren op de arbeidsmarkt, zorgen voor een pensioenopbouw, carrière maken voor meer levenszekerheid. "Maar wat als ik ziek word of oud en afhankelijk? Wat als ik mijn baan verlies? Mijn hypotheek niet meer kan betalen?"


De mens leren kennen in gezonde relatie tot de samenleving, geeft ongekende mogelijkheden. Dan kan er een warme, betrokken, levendige samenleving van mensen voor mensen ontstaan. En zijn we niet meer overgeleverd aan externe krachten. Maar werken we samen in goed onderling overleg, van binnenuit, vanuit liefde en vertrouwen. Dan kan de ziel van de samenleving gaan zoemen.

 

Woongemeenschap Eikpunt
Duitslandstraat 4, Lent
Van 14.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Vrijwillige bijdrage.


Opgave Els van Dongen: wegwijzerantroposofie@ziggo.nl