21 april, Dialoogbijeenkomst Sam van Zoest / Feiko van der Veen 21 april, 13.30 - 17.30 uur

 

FEIKO VAN DER VEEN
Socioloogdocent maatschappijleer en lid van de Kerngroep Sociale Driegeleding
in gesprek met
SAM VAN ZOEST
Regisseur van Samenwonen’ en bewoner van Wooncoöperatie de Warren
 
SAMENWONEN: het verhaal van De Warren - is een documentaire over de totstandkoming van Wooncoöperatie De Warren. De film begint bij KONIJN, een vriendengroep die feestjes en festivals organiseert. Na de oprichting van een permacultuurboerderij in Portugal ontstaat het idee om te gaan samenwonen. 
Het idee voor De Warren is geboren. Het project is ambitieus: het is de eerste van zijn soort in Nederland en binnen de groep jonge woonpioniers heeft nog nooit iemand een huis gebouwd. De docu bestaat uit archiefmateriaal gefilmd door mensen uit de groep. Bewoner en filmmaker Sam van Zoest maakte hiervan de documentaire Samenwonen.

 

FEIKO VAN DER VEEN socioloog en docent maatschappijleer schrijft op zijn website over sociale kwesties die hem aan het hart gaan. In een ARTIKEL dat hij in het kader van een essaywedstrijd van GroenLinks schreef, schrijft hij over het thema: Hoe komen we voorbij het kapitalisme?  

In dit essay betoogt hij dat het concept van de Sociale Driegeleding hiervoor inspiratie biedt. Het is een zeer levensvatbare uitwerking van een niet-kapitaalgedreven economie, die ten onrechte in het publieke debat vrijwel onopgemerkt is gebleven. Het idee van sociale driegeleding komt van Rudolf Steiner (1861-1925), die ondermeer wel bekend is als stichter van vrije scholen en biodynamische landbouw.                                                            

 

PROGRAMMA VAN DEZE DAG 
In het eerste deel van de middag zullen we de documentaire SAMENWONEN vertonen. Waarin het verhaal van de Warren van het eerste prille idee tot de uiteindelijke totstandkoming van de Wooncoöperatie en alle ups en downs die deze mensen door hebben gemaakt, kleurrijk in beeld zijn gebracht.

 In het tweede gedeelte van de middag gaat Feiko van der Veen in gesprek met de filmaker, Sam van Zoest en ook zullen vragen uit het publiek beantwoord worden.

Op deze manier willen we graag tot een vruchtbare, bloeiende uitwisseling komen.
En tenslotte sluiten we af waarin we Sam en Feiko de mogelijkheid geven voor een laatste woord.
 
Meer informatie over:
- De documentaire: 'trailer samenwonen'
- Wooncoöperatie de Warrendewarren.co
- Sam van Zoest: Sam van Zoest
- Feiko van der Veenfeikovanderveen.com
 
Opgave wenselijk maar niet verplicht en kan bij Els van Dongen via: fiederels@ziggo.nl
Bij eventuele wijzigingen kunnen we zo mensen op de hoogte brengen.
Entree: 15, graag contant bij binnenkomst voldoen.

 (Mocht het bedrag een bezwaar voor je zijn, neem dan graag van tevoren contact met ons op voor mogelijke reductie.)

Thema: filmvertoning Samenwonen’ - het verhaal van de Warren, gevolgd door een gesprek
Datum21 april
Tijd:​  13:30 - 17:30 uur [vanaf 13:15 uur ontvangst]
LocatieRafaëlkerk, van Tetslaan 4, 3707 VD te Zeist