tweede bijeenkomst


Thema tweede bijeenkomst  'de stap van EENHEID naar INDIVIDU naar HEELHEID'

Net als een pasgeboren klein mensje zich ontwikkelt van baby naar kind naar puber naar volwassenen naar hoogbejaard,                              zo ook gaat de mensheid gedurende grote cultuurperioden door ontwikkelingsfasen heen.
Deze processen laten zich niet versnellen. Alles op zijn tijd en elke stap op het juiste moment.                                                                            Maar ook... het ijzer smeden als het heet is. Kansen pakken als ze zich voor doen. Wat zich aandient niet verslapen.


Kijkend naar het verleden, het nu en de toekomst is de vraag: wat hebben we ontwikkeld, waar staan we nu                                                    en wat ligt er in het verschiet?
In vroeger tijden werden we geestelijk nog bij de hand genomen. We werden geleid.
In deze tijd krijgen we geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid.                                                                                                                                    In het woord 'verantwoordelijkheid' ligt het woord 'antwoord' besloten.                                                                                                                    Welke vragen kunnen wij onszelf stellen om tegemoet te komen aan het antwoord?                                                                                               Met welke grote vraagstukken, grote uitdagingen hebben we van doen?
In vorige culturen hoefde we daar nog niet over na te denken. Er werd voor ons 'gedacht'. Nu kan dat niet meer.  

 Uitspraak van Rudolf Steiner:                                                                                                                                                                                                    "Tot nu toe kwamen de gemeenschapsvormen voor een groot deel voort uit de sociale instincten                                                                           van de mensen. In ónze tijd moet de sociale structuur door inzicht vernieuwd worden, als wij een chaos willen voorkomen."
Het vraagstuk van deze tijd is het sociale vraagstuk. Een van de belangrijkste vraag daarin is:                                                                           "Hoe organiseert een samenleving zichzelf als het gaat om GROND - ARBEID - KAPITAAL?"
Hét fundament van elke samenleving is namelijk hoe zij omgaat met GROND - ARBEID - KAPITAAL.                                                                          Dat is dé basis van elke samenleving.

 

In deze bijeenkomst blikken we in grote stappen terug op vorige cultuurperioden. Want als we weten                                                             waar we vandaan komen kunnen we ons ook beter oriënteren en zien waar we nu staan.                                                                                      We kijken naar deze tijd en gaan op verkenning naar 'het fundament' van onze samenleving,                                                                               met daarbij vragen als: "Waarom is de manier waarop wij omgaan met GROND - ARBEID - KAPITAAL het fundament                                          van de samenleving en wat is de samenhang hiermee met het sociale vraagstuk?                                                                                                 Wat zijn de algemeen geaccepteerde ideeën erover, zelfs tot in het juridische vastgelegd?                                                                                    Welke nieuwe zienswijze wordt er gevraagd en waarom?                                                                                                                                               Wat wordt er bedoeld met GROND - ARBEID - KAPITAAL ? En waarom juist deze drie?                                                                                                 Wat wordt er bedoeld met 'de stap van EENHEID naar INDIVIDU naar HEELHEID?

 

De bijeenkomsten kunnen afzonderlijk van elkaar worden gevolgd.                                                                                                                   Voorkennis van de sociale driegeleding is niet nodig.


dustin-humes, unsplash