eerste bijeenkomst


Thema eerste bijeenkomst   'Sociale wetmatigheden'

De mens staat aan de basis van de samenleving. Alle mensen samen, wereldwijd, behoren tot deze samenleving,                                               tot dit levend organisme. Hoe het met dit levend organisme is gesteld hangt af van de mensen.                                                                                 Hoe zien zij zichzelf? Hoe ervaren zij zichzelf? Zo binnen - zo buiten.                                                                                                                            "Mens ken u zelf." stond geschreven boven de tempelingang van elke mysterie school.                                                                                                Kent de mens zichzelf inmiddels? Of zijn we afgedwaald in de schaduwkanten van onszelf?                                                                                    Oorlog, strijd, concurrentie, macht ... is dat wat de mens is?                                                                                                                                          Hoe kunnen we de mens zodanig leren kennen dat ze ons de weg wijst naar een levend organisme met een warm kloppend hart?            Een samenleving die liefdevol met zichzelf omgaat, omdat ze beseft:                                                                                                                             'Als ik goed voor jou zorg en jij zorgt goed voor mij, dan kunnen we beiden mens zijn.'

We gaan in deze bijeenkomst heel concreet kijken wie de mens is en hoe dit inzicht ons de weg wijst naar de wetmatigheden                      die aan de sociale driegeleding ten grondslag liggen. Ben jij er bij?

 

Voorkennis van de sociale driegeleding is niet nodig.


melissa-kaya, unsplash