30 juni   -  'Een ware mensenmaatschappij'    -    lezing met JOHN HOGERVORSTIn het beeld van de sociale driegeleding verbindt elk mens zich vanuit drie verschillende aspecten met de samenleving: de verhouding tussen individu en gemeenschap bestaat uit deze drie aspecten – die recht doen aan het wezen van de mens.


In de samenleving zoals we die kennen worden deze drie wezenlijk verschillende aspecten genegeerd en wordt de individuele mens benaderd als een naamloos, uniform wezen. 


Wat kunnen we doen om de ‘hele mens’ centraal te stellen? 

 

In deze bijeenkomst zullen we met elkaar onderzoeken welke stappen we kunnen zetten om de samenleving naar deze menselijke maat vorm te geven.
Welke inzichten zijn daarbij behulpzaam?
Waar ligt het begin van onze actieve betrokkenheid hiermee?
Welk gereedschap staat ons daarbij ter beschikking?
Welke valkuilen vinden we op ons pad?

 

Deze vragen vormen de inhoud van onze bijeenkomst.

 

John Hogervorst is oprichter van Nearchus CV en redacteur van Driegonaal, tijdschrift voor Sociale Driegeleding. Driegonaal vertelt ‘het verhaal van de sociale driegeleding’ en wat dit gedachtengoed kan betekenen om mogelijk mensen kennis te laten maken met de sociale driegeleding en met haar achtergronden en visie op de actuele wereldsituatie.

 

Benieuwd naar deze middag? We hopen op je komst!

 

Opgave: is wenselijk en kan bij Els van Dongen via: fiederels@ziggo.nl

Entree:   €15, graag contant en gepast aan de deur te voldoen.

Datum:   zondag, 30 juni

Tijd:   aanvang 13:30 uur [ontvangst vanaf 13:00 uur] tot 17:30 uur.

Locatie:  Rafaëlkerk Zeist, van Tetslaan 4, 3707 VD te Zeist

 

De organisatie is in handen van de Kerngroep Sociale Driegeleding: 

Henk Hupkes, Feiko van der Veen, Coenraad de Graaf en Els van Dongen.

 

De middag is voor iedereen toegankelijk, dus mocht je nog andere geïnteresseerden in je omgeving kennen, dan zijn zij van harte welkom.